Heeft u een klacht?

Uit de vele reacties blijkt dat de meeste van onze cliënten heel tevreden zijn. Het kan natuurlijk voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of een opmerking wilt maken. Wij houden ons aanbevolen voor uw op- of aanmerkingen. Daardoor kan onze dienstverlening en kwaliteit verder verbeteren.

Indien u een op- of aanmerking heeft of een klacht wilt indienen over de tandheelkundige behandeling van uw kind, of een klacht heeft over medewerkers of de dienstverlening van de Jeugdtandverzorging Amsterdam dan kunt u dat schriftelijk, via onderstaande emailadressen of via het KLACHTENFORMULIER op deze pagina kenbaar maken bij de directie van de  Jeugdtandverzorging Amsterdam. Uw klacht zal door de directie worden onderzocht en u krijgt een schriftelijke reactie.

Heeft u het gevoel dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. Elke tandarts die voor de Jeugdtandverzorging Amsterdam werkt is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling. Indien u per e-mail oakouwenberg@jtv-amsterdam.nl aan ons kenbaar maakt over welke tandarts u een klacht wenst in te dienen zullen wij u de contactgegevens van de klachtencommissie van de betreffende tandarts toezenden.

Onze contactgegevens:

tel: 020 6166332

e-mail directie: oakouwenberg@jtv-amsterdam.nl

KLACHTENFORMULIER