Wie zijn wij

De Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam heeft als doel het bevorderen van de gebitsgezondheid van de jeugd in Amsterdam.

De patiënten van de Jeugdtandverzorging worden behandeld door 28 tandartsen die het dagelijks tandheelkundige werk doen op scholen en in de praktijken van de Stichting.

Een klein team regelt de dagelijkse gang van zaken bij de Jeugdtandverzorging.

Het bestuur van de Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam is verantwoordelijk voor het beleid op lange termijn en houdt toezicht op het naleven van de statuten van de Stichting.

Hoofdkantoor